Organizacje członkowskie

Lista organizacji:

 1. Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych DISON
 2. Europejska Fundacja Opieki
 3. Fundacja Alpha
 4. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Lublinie
 5. Fundacja M-ART
 6. Fundacja na Rzecz Chorych na Parkinsona
 7. Fundacja Teatroterapia Lubelska
 8. Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SKRON
 9. Krasnostawskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  KSNRON 
 10. Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 11. Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
 12. Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek
 13. Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę "Drgawka"
 14. Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne
 15. Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych PSON w Międzyrzecu Podlaskim
 16. Polskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej
 17. Polski Związek Głuchych PZG, Oddział w Lublinie
 18. Polski Związek Niewidomych PZN, Okręg Lubelski
 19. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków PSD, Oddział Wojewódzki w Lublinie
 20. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Hrubieszowie
 21. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Lublinie
 22. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Łęcznej
 23. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Rykach
 24. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Świdniku
 25. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Tomaszowie Lubelskim
 26. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Lublin
 27. Stowarzyszenie Chorych Na Astmę Oskrzelową
 28. Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
 29. Stowarzyszenie Integracyjne "MAGNUM BONUM" 
 30. Stowarzyszenie "My Razem"
 31. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
 32. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarta Dłoń
 33. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościa Intelektualną Soni
 34. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Chorych na Serce i Układ Krążenia w Lublinie
 35. Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół "Zbyszko" w Chełmie
 36. Stowarzyszenie Osób z NTM UROCONTI Oddział w Lublinie
 37. Stowarzyszenie Otwarty Krąg
 38. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Słoneczko"
 39. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Nie-Łatwe Wychowanie"
 40. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem
 41. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Bliżej Świata”
 42. Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych "Nasza Szansa"
 43. Stowarzyszenie Rodzin i Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”
 44. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Żyć Godnie” w Zalutyniu
 45. Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych Res Sacra Miser