Organizacje członkowskie

Lista organizacji:

 1. Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych DISON
 2. Europejska Fundacja Opieki
 3. Fundacja Alpha
 4. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Lublinie
 5. Fundacja Chorób Mózgu
 6. Fundacja M-ART
 7. Fundacja Teatroterapia Lubelska
 8. Fundacja Viktor
 9. Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SKRON
 10. Krasnostawskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  KSNRON 
 11. Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 12. Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
 13. Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek
 14. Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę "Drgawka"
 15. Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne
 16. Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych PSON w Międzyrzecu Podlaskim
 17. Polskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej
 18. Polski Związek Głuchych PZG, Oddział w Lublinie
 19. Polski Związek Niewidomych PZN, Okręg Lubelski
 20. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków PSD, Oddział Wojewódzki w Lublinie
 21. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Hrubieszowie
 22. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Lublinie
 23. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Łęcznej
 24. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Rykach
 25. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Świdniku
 26. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Tomaszowie Lubelskim
 27. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Lublin
 28. Stowarzyszenie Chorych Na Astmę Oskrzelową
 29. Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
 30. Stowarzyszenie Integracyjne "MAGNUM BONUM" 
 31. Stowarzyszenie "My Razem"
 32. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
 33. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarta Dłoń
 34. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościa Intelektualną Soni
 35. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Chorych na Serce i Układ Krążenia w Lublinie
 36. Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół "Zbyszko" w Chełmie
 37. Stowarzyszenie Osób z NTM UROCONTI Oddział w Lublinie
 38. Stowarzyszenie Otwarty Krąg
 39. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Słoneczko"
 40. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem
 41. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Bliżej Świata”
 42. Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych "Nasza Szansa"
 43. Stowarzyszenie Rodzin i Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”
 44. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Żyć Godnie” w Zalutyniu
 45. Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych Res Sacra Miser