Wróć do widoku mapyStowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko

Stowarzyszenie „Słoneczko” zostało założone przez rodziców dzieci niepełnosprawnych i specjalistów – pasjonatów, zajmujących się problematyką niepełnosprawności z potrzeby serca. Cele organizacji to udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, przyczynianie się do tworzenia warunków ich godnego życia, organizowanie opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Stowarzyszenie zajmuje się również popularyzowaniem problemów związanych z niepełnosprawnością, prowadzi działalność integracyjną, niesie pomoc rodzinom zagrożonym patologiami społecznymi i stara się przeciwdziałać im. Ponadto organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne. Specjaliści współpracujący ze Stowarzyszeniem, to osoby posiadające dużą wiedzęi wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Profil na Facebookuhttps://www.facebook.com/S%C5%82oneczko-Stowarzyszenie-Pomocy-Osobom-Niepe%C5%82nosprawnym-166742820118411/

Adres:

ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin

Telefon:

501 292 467, 508 286 660