Wróć do widoku mapyPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Tomaszowie Lubelskim

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (1991–2015 jako: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) jest organizacją pozarządową, niedochodową, samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów. Kontynuuje działalność założonego w 1963r. Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Organizacja jest zarejestrowana w KRS, terenem jej działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Jednostkami terenowymi Organizacji są Koła.
Władze centralne Stowarzyszenia to Zarząd Główny w Warszawie. Terenowe Koła reprezentują Zarządy poszczególnych Kół. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków, wolontariuszy i pracowników. Stowarzyszenie jest członkiem Inclusion Europe–Europejskiego Związku Stowarzyszeń Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ich Rodzin.

Misją Stowarzyszenia jest: dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie; wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Profil na facebooku: https://www.facebook.com/psouutomaszow

Adres:

ul. Słowackiego 7 b, 22-600 Tomaszów Lubelski

Telefon:

84 664 22 71, 84 665 89 03