Wróć do widoku mapyPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Świdniku

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Świdniku powstało w 1987 roku z inicjatywy rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną
PSONI jest organizacją pozarządową, samopomocową, niedochodową, działającą dla pożytku publicznego. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, ich rodzin i opiekunów.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin (Art. 4 Statutu).

Misją Stowarzyszenia jest:

  • dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,
  • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym (Art. 31 Statutu PSONI).

Adres:

ul. Kościuszki 8, 21-040 Świdnik

Telefon:

81 759 10 80