Wróć do widoku mapyPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Łęcznej

PSONI Koło w Łęcznej powstało z inicjatywy byłego proboszcza Parafii św. Barbary w Łęcznej, Adama Lewandowskiego. Formalna postać stowarzyszenia wyrosła z ruchu kilkunastu rodziców, którzy spotykając się przy kawie, herbacie wypłakiwali się sobie wzajemnie z problemów.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Pierwszym krokiem Koła było zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych, a następnie logopedycznych dla dzieci członków ruchu. Społeczność wzbogacała się o nowych członków i podejmowała nowe wyzwania, co doprowadziło do utworzenia Dziennego Centrum Aktywności. Z chwilą powołania do życia DCA, w placówce zaczęły odbywać się także zajęcia z psychologiem, pedagogiem oraz muzykoterapeutą. Z zajęć grupowych i indywidualnych korzystały zarówno dzieci jak i młodzież. Z biegiem czasu zaistniała potrzeba rozszerzenia działalności Stowarzyszenia i zaczęto działania zmierzające do utworzenia drugiej placówki - Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Proces ten był długi w związku poszukiwaniem odpowiedniego lokalu i szeregiem innych przeszkód, na jakie napotykano.

W 2000 roku znaleziono idealny budynek, dawnej szkoły we wsi Janowica. Budynek wymagał generalnego remontu oraz niezbędnych ulepszeń architektonicznych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zanim rozpoczęto prace odbyła się publiczna dyskusja z mieszkańcami wsi Janowica i władzami gminnymi. Z początku ludzie podchodzili do całej sprawy bardzo nieufnie, trudno było przekonać ich, do osób niepełnosprawnych. Również rodzicie niepełnosprawnych kandydatów do WTZ mieli wątpliwości czy ich dzieci sobie poradzą, czy to jest dla nich dobre… Zarząd Koła przeprowadził wszystkie procedury, także zamówienia publiczne na remont kapitalny budynku, który trwał pół roku. Pomimo wszystkich zawirowań i trudności 15 czerwca 2001 roku powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy.
W 2002 roku Zarząd Koła wraz z kierownictwem WTZ, przy nieocenionym wsparciu Arcybiskupa Józefa Życińskiego, doprowadził do przyjęcia sakramentów I Komunii Świętej oraz Bierzmowania przez 18 osób

Adres:

ul. Świetoduska 2, 21-010 Łęczna

Telefon:

81 752 40 16