Wróć do widoku mapyPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Hrubieszowie

Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Hrubieszowie działa od 1993 r., a od 1 września 1997 roku swoja działalność rozpoczął Warsztat Terapii Zajęciowej, który został stworzony z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną.

Głównym zadaniem warsztatów jest rehabilitacja zawodowa i społeczna uczestników, która umożliwia zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Główną metodą terapeutyczną stosowaną w WTZ jest terapia zajęciowa, która realizowana jest w 8 pracowniach profilowanych.

Celem terapii zajęciowej jest zwiększenie odporności psychicznej i sprawności fizycznej, podniesienie motywacji i aktywności począwszy od czynności samoobsługowych i porządkowych w najbliższym otoczeniu, po czynności na rzecz innych osób. Ponadto uczestnicy objęci są rehabilitacją ruchową, terapią psychologiczną aktywnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i zainteresowaniami.

Profil na facebookuhttps://www.facebook.com/wtzhrubieszow

Adres:

ul. Górna 17, 22-500 Hrubieszów

Telefon:

84 697 24 66