Wróć do widoku mapyPolski Zwiazek Głuchych Oddział w Lublinie

Związek prowadzi rehabilitację inwalidów słuchu w ośrodkach rehabilitacjii wsparcia społecznego niesłyszących PZG w Lublinie, Chełmie, Białej Podlaskiej, Zamościu, Łukowie i Puławach. Stwarza możliwości i uwarunkowania przysposabiające inwalidów słuchu do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu rodzinnym i społecznym poprzez: niwelowanie barier komunikacyjnych, zajęcia przystosowawcze, rozwiązywanie problemów osobistych, działania integracyjne, podnoszenie wiedzy ogólnej i rozwój zainteresowań. Oferuje bezpłatne porady udzielane przez tłumaczy języka migowego w ramach projektu „Rehabilitacja osób z wadami słuchu na terenie województwa lubelskiego” (ze środków PO FIO). Są to indywidualne usługi stacjonarne i internetowe, usługi grupowe oraz rehabilitacja społeczna osób głuchych i słabo słyszących. Osobom zainteresowanym i ich rodzinom udzielana jest wszelka pomoc w każdej sytuacji życiowej, jak np. wizyta w urzędzie, u lekarza, w banku, w sądzie. Organizowane są spotkania integracyjne prowadzone przez tłumacza języka migowego, a także koła zainteresowań, zajęcia sportowe, imprezy kulturalne, wyjścia do teatru z tłumaczem języka migowego. Projekt realizowany do końca grudnia 2013 r.

Adres:

ul. Leszczyńnskiego 50, 20-068 Lublin

Telefon:

81 533 06 05