List do Pani Prezes na okoliczność Jubileuszu.

Medal 700-lecia Miasta Lublin

Z okazji obchodzonego w tym roku 700-lecia Miasta Lublin Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki otrzymało Medal za wkład w działania społeczne na rzecz Lublina.

Zdjęcie grupowe - uczestnicy wydarzenia ustawieni w 3 rzędach. Z przodu zasłużeni członkowie LFOON siedzą na krzesłach. W dalszych rzędach uczestnicy stoją.

W dniu 6 grudnia Zarząd LFOON-SW zorganizował spotkanie wigilijne dla Członków, Pracowników oraz Wolontariuszy.

Logo projektu Wspólna sprawa

Raporty środowiskowe stanowią załączniki do Raportu syntetycznego wypracowanego w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa".

Logo projektu Wspólna sprawa

Raport syntetyczny został opracowany przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych m.in. na podstawie sprawozdań z debat środowiskowych przeprowadzonych przez LFOON-SW na wcześniejszych etapach projektu. 

Widok z prawego rogu sali konferencyjnej. Początek debaty. W oddali prowadzący stoją przodem do uczestników usadzonych w podkowie.

W dniu 13 października 2017 roku w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedmiotem dyskusji były wstępne rekomendacje prawne i pozaprawne wybranych polityk wypracowane w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Wspólna sprawa".

Początek debaty. Widok z prawego rogu sali konferencyjnej. Prowadzący stoją przodem do uczestników.

W dniu 12 października 2017 roku w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Przedmiotem dyskusji były wstępne rekomendacje prawne i pozaprawne wybranych polityk wypracowane w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Wspólna sprawa".

Widok z prawego rogu sali konferencyjnej.  Uczestnicy ustawieni w podkowie. Prowadzący stoją przodem do nich.

W dniu 11 października 2017 roku w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób słabosłyszących. Przedmiotem dyskusji były wstępne rekomendacje prawne i pozaprawne wybranych polityk wypracowane w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Wspólna sprawa".

Początek debaty. Widok z prawego rogu sali konferencyjnej. Uczestnicy ustawieni w podkowie. Prowadzący stoją przodem do nich.

W dniu 10 października 2017 roku w Lublinie odbyła się debata osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego. Przedmiotem dyskusji były wstępne rekomendacje prawne i pozaprawne wybranych polityk wypracowane w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Wspólna sprawa".