Logo projektu Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, (w tym działania związane z promocją Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych)

Celem projektu jest organizacja Konferencji Informacyjnej ,,Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych -wyzwania, propozycje rozwiązań w roku 2021" dla członków Społecznych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego.

Wstępny termin realizacji przewidujemy na październik 2021r. Konferencja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2020 roku, które ze względu na duże zainteresowanie, wskazało na konieczność prowadzenia kampanii informacyjnej skierowanej do członków społecznych rad. To z powodu dynamicznych zmiany zachodzących w tym obszarze istnieje potrzeba stałego docierania z informacjami i wymianą doświadczeń do wszystkich członków rad w województwie lubelskim. Doświadczenie organizacyjne wyniesione z poprzedniej edycji zdecydowało o zamiarze realizacji jej on-line /forma uniezależnia od obostrzeń covidowych/. W trakcie konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące obszarów wdrażania Konwencji w tym: Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, ,Deinstytucjonalizacji, Dostępności oraz Projektów i Programów realizowanych na terenie województwa lubelskiego. Prelegentami będą przedstawiciele jednostek administracji odpowiedzialni za wdrażanie Konwencji na poziomie ogólnopolskim i regionalnym i przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w ten proces. Promocja zadania realizowana będzie na portalu niepelnosprawni.lublin.pl i Facebooku tego medium. Nagranie z tłumaczeniem na język migowy i upublicznienie Konferencji zostanie dokonane na kanale Youtube.

Projekt "Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, (w tym działania związane z promocją Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych)" został dofinansowany przez Województwo Lubelskie

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego