Logo projektu Promowanie aktywności  osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

W okresie 1 czerwca 2021 roku do 10 grudnia 2021 roku realizujemy przy wsparciu środków z Województwa Lubelskiego z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie projekt ,,Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”.

Celem projektu jest promowanie sylwetek osób z niepełnosprawnościami - aktywnych, twórczych i zaangażowanych społecznie oraz upowszechnianie wiedzy o pełnej działalności tego środowiska , uzyskanie lepszego zrozumienia i akceptacji społecznej dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach zadania dotrzemy do 30 osób z niepełnosprawnościami z terenu całego województwa lubelskiego, które z pasją realizują się w różnych obszarach życia społecznego, zawodowego ,kulturalnego, sportowego i mogą swoim przykładem motywować innych do różnorodnej aktywności.

Projekt "Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego" został dofinansowany przez Województwo Lubelskie

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego