W okresie 01.08.2020 do 15.11.2020 realizujemy przy wsparciu środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie projekt „Pakiety Informacyjne dla członków Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczące wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Projekt jest skierowany do 24 Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych z województwa lubelskiego.