Drukuj
Kategoria: Projekty LFOON-SW

Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w wejściu na rynek pracy” ma na celu zwiększenie szans na rynku pracy osób niepełnosprawnych.

W ramach działań projektu wyróżnia się:

W ramach projektu będzie również prowadzona strona internetowa z aktualnymi ofertami pracy.

Działania będą prowadzone w Lublinie w budynku Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Leszczyńskiego 23), beneficjentami projektu jest 20  osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie województwa Lubelskiego.

Działania  prowadzone w terminie 01.07.2017 – 31.12.2017

Projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych w wejściu na rynek pracy" uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.
 
Logo ROPS w Lublinie