Głównym celem realizacji zadania publicznego jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego przez osoby niepełnosprawne, podniesienie ich poziomu motywacji do aktywności zawodowej oraz przełamanie istniejących barier przed podjęciem zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W trakcie realizacji  zadania 6 osobom  niepełnosprawnym umożliwimy przez 3 miesiące  wykonywanie  pracy  w ramach zadań projektowych LFOON-SW.

Będą oni pracowali przy: pracach związanych z archiwizacją dokumentacji LFOON-SW, pracach biurowych w tym finansowo-księgowych i pracach redakcyjnych biuletynu www.niepelnosprawni.lublin.pl. Dzięki praktykom na realnych stanowiskach  pracy  zdobędą nowe umiejętności i w praktyce wykorzystają te, których nauczyli się w szkole lub na kursach. 

Projekt "Praktyki zawodowe" został dofinansowany przez Województwo Lubelskie

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego