Projekt zakłada zorganizowanie 4 wizyt studyjnych w 16 wybranych placówkach (ośrodki rehabilitacji i edukacji) województwa lubelskiego. Zaprosimy członków organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością do udziału w projekcie. 40 osób zapozna się z różnorodnymi formami działań w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością prowadzonych w odwiedzanych placówkach.

Wiedza ta  jest niezbędna dla udzielania merytorycznego wsparcia młodym osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzicom, którzy są członkami stowarzyszeń lub zwracają się do nich o pomoc i poradę.

Poznanie istniejącej bazy rehabilitacyjno-edukacyjnej to ważny czynnik na drodze wspierania  rozwoju i wyboru indywidualnej, odpowiedniej ścieżki kształcenia. Nie można przecenić roli wykształcenia  w procesie usamodzielniania się w życiu społecznym i zawodowym.

Zadaniem wizyt studyjnych projektu jest dostarczenie niezbędnej informacji i pozytywnego IMPULSU do działań w ramach organizacji pozarządowych. To w konsekwencji przyczyni się do większej efektywności pracy stowarzyszeń. 

 

Relacja z wyjazdu studyjnego 14.11.2016 r.

Relacja z wyjazdu studyjnego 21.11.2016 r.

Relacja z wyjazdu studyjnego 28.11.2016 r.

Relacja z wyjazdu studyjnego 05.12.2016 r.

 

 

Projekt "IMPULS 2016" został dofinansowany przez Województwo Lubelskie

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego