Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu nową wersję naszej strony internetowej, która jest zgodna ze zaleceniami specyfikacji WCAG 2.0 na poziomie AA.  Strona została wdrożona dzięki „Pakietowi Szybki Start JNGO v1”, opracowanemu w projekcie „Kuźnia Dostępnych Stron”.

Projekt ten realizowany jest przez Fundację Polskie Centrum Joomla Otwarte Źródła oraz Spółdzielnię Socjalną FADO, który współfinansowany jest z funduszy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 

Udogodnienia nowej strony:

 • zgodność ze standardami dostępności dla użytkowników niepełnosprawnych specyfikacji WCAG 2.0 na poziomie AA (o WCAG 2.0):
  • przyciski zmiany kontrastu, wielkości czcionki, układu strony, trybu na dzienny i nocny,
  • szybkie przejście do treści artykułu – z pominięciem menu i treści poprzedzających główny tekst (usługa przydatna dla czytników ekranowych gdyż pomija ponowne odczytywanie tych samych treści).
  • tekst alternatywny dla obrazów,
  • mapa strony,
  • filmy zaopatrzone w napisy lub język migowy,
 • responsywny layout (dostosowany do różnych rozdzielczości ekranów),
 • wielojęzyczność (aktualnie język angielski i ukraiński),
 • przejrzysty układ treści.

Więcej na temat udogodnień „Pakietu Szybki Start” można poczytań >pod tym linkiem<

Projekt „Kuźnia Dostępnych Stron” to projekt realizowany przez Fundację Polskie Centrum Joomla Otwarte Źródła oraz Spółdzielnię Socjalną FADO, który współfinansowany jest z funduszy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Celem projektu jest stworzenie „mody na dostępność” przez wyzwolenie ambicji posiadania dostępnej strony internetowej i wywołanie działań zmierzających do znaczącej poprawy dostępności i użyteczności stron internetowych. Działania projektu skierowane są przede wszystkim do urzędów i instytucji realizujących zadania publicznej, które wykorzystują lub zamierzają wykorzystać do obsługi swoich serwisów internetowych CMS – Joomla! (jeden z najpopularniejszych i zarazem bezpłatny system zarządzania treścią) oraz wszystkich tych, którzy biorą udział w przygotowaniu informacji na stronach internetowych. Projekt zakłada następujące działania:

 • Stworzenie 96 dostępnych szablonów dla Joomla!,
 • Zaprojektowanie 8 typów wzorcowych pakietów startowych serwisów www dla instytucji publicznych (gmina, szkoła, zakład usług komunalnych, NGO, kultura, biblioteka, przedszkole, OPS),
 • Opracowanie zbioru instrukcji i procedur tworzenia dostępnych stron,
 • Ustanowienie oznaki serwisów, które dbają o dostępność i ich popularyzacja w katalogu Klubu,
 • Przeszkolenie do roli rzeczników dostępności pracowników instytucji publicznych z 12 województw,
 • Prowadzenie serwisu internetowego projektu popularyzującego działania na rzecz poprawy dostępności witryn.

Paweł Limek